szczyt schodkowy od strony północno-wschodniej (1)

Szczyt schodkowy – widok od strony północnej