10 marca 2013

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2013

DZISIAJ:

  1. Rozpoczynamy rekolekcje w naszej parafii. Dla dorosłych, uczniów SP nr 11 i Prywatnej Szkoły Podstawowej z ul. Wolborskiej. Nauki głosi  Ks. prof. Stanisław Skobel – Rektor Instytutu Teologicznego w Łodzi: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 13.00 i 18.00 dla dorosłych, o godz. 11.30 – z nauką dla dzieci, Gorzkie Żale o godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.
  2. Czytajmy „Niedzielę” i „Idziemy”. Do pobrania „Ziemia Piotrkowska” – ze słowem dla młodzieży, która w czasie dni rekolekcyjnych witała już wiosnę w plenerze …
  3. Ofiary do puszek na wykonanie Grobu Bożego i dekorację kwiatową. Dziękujemy.

W TYM TYGODNIU (od jutra do środy)

  1. Rekolekcje dla dorosłych 7.00 i 18.00, o godz.   9.00 – z nauką dla emerytów
  2. Rekolekcje dla uczniów SP nr 11 i Prywatnej Szkoły Podstawowej z ul. Wolborskiej (kl. IV – VI) o godz. 11.00, (kl.  0 – III) o godz. 12.30
  3. w piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej: o godz. 16.00 dla dzieci, o godz. 17.15 dla dorosłych.

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

Trzecia niedziela marca – po prymarii spotkanie Kółek Różańcowych;
msza św. o godz. 8.30 w języku łacińskim; taca gospodarcza.

SŁOWO O PIELGRZYMKACH:

  1. OO. Bernardyni organizują Pielgrzymkę do Włoch w Roku Wiary w terminie od 18 do 27 września 2013 r. (750,- zł + 450 €). Zapisy i bliższe informacje u brata Mateusza.
  2. Biuro Pielgrzymkowe FRATER z Bydgoszczy organizuje od 6 do 12 lipca wyjazd do Paryża i krajów Beneluksu (1980,- zł + 110 €), a od 22 do 29 września do Hiszpanii i Maroka (3600,- zł + 130 € ). Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do kancelarii po program.
  3. Ks. Janusz Rzepa z par. NMP Królowej Pokoju organizuje pielgrzymkę na Ukrainę i Krym. Bliższe informacje w gablocie.

PODZIĘKOWANIA:

W kościele OO. Jezuitów od 4 do 6 marca rekolekcje dla maturzystów prowadził

Ks. Piotr Stępień z Łodzi. Na zakończenie rekolekcji mszę św. w intencji maturzystów celebrował J.E. Ks. Bp Ireneusz Pękalski. Dziękuje Ks. Tomaszowi – dekanalnemu duszpasterzowi młodzieży za przygotowanie i czuwanie nad przebiegiem rekolekcji,
a Ks. Kazimierzowi za zorganizowanie pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.

VARIA:  Zapraszamy na odnowioną stronę internetową parafii: www.fara.piotrkow.pl. Wszelkie sugestie dotyczące jej funkcjonalności i wyglądu prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres tam zamieszczony.