6 października 2013

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVII Niedziela Zwykła – 6 października  2013 r.

DZISIAJ:

1.  Zachęcamy do czytania  prasy katolickiej. Do nabycia w zakrystii tygodniki: „Idziemy”, „Niedziela” i „Kalendarz Rolników” na 2014 rok. A do pobrania w kruchcie tygodnik „Ziemia Piotrkowska” z artykułem o pracach konserwatorskich. Od kilku miesięcy trwają prace restauratorskie przy ceglanych elementach elewacji. Konserwacją objęty został przede wszystkim szczyt schodkowy, który wznosi się nad dachem między prezbiterium a nawą główną. Trudność tych prac związana jest przede wszystkim z konieczności niestandardowego umieszczenia rusztowań, które zostały przymocowane do ścian w taki sposób, aby nie uszkodzić pokrycia dachu. W zwieńczeniu szczytu znajduje się nieużywana obecnie sygnaturka, która również – po blisko sześćdziesięciu latach – zostanie poddana renowacji. Tegoroczne prace obejmują także odnowienie sterczyn na przybudówkach (zakrystii i kaplicy północnej) oraz szkarp znajdujących się wokół prezbiterium świątyni. Przez ostatnie lata ich dolna część zasłonięta była tynkiem .Obecnie szkarpy odzyskują swoje ceglane lico.Ciekawostką jest, iż pod szkarpami znalezione zostały elementy kamienne.

2. Dziś inaugurujemy cykl katechez o tematyce liturgicznej. Będą się one odbywać co kilka tygodni przed rozpoczęciem niedzielnych mszy. Zapraszamy do udziału i zadawania pytań o liturgię. Pytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kancelarii.

3. Na mszy św. o godz. 11.30 dzieci komunijne będą miały poświęcone różańce, a po mszy św. prezentacja komunijnych strojów liturgicznych firmy KRESPOL z Łodzi.

4. ofiary zbierane dzisiaj na tacę przez kleryka są przeznaczone na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego, a po wszystkich mszach św. ofiary do puszek na pomoc dla Syrii.

W TYM TYGODNIU:

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30.dla dzieci we wtorki i piątki o godz. 16.00.

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1. Dzień Papieski – zbiórka ofiar do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

2. Zachęcamy parafian – szczególnie członków Kół Różańcowych do udziału w uroczystościach w Łasku w najbliższą niedzielę. Zapisy na wspólny wyjazd do czwartku w kancelarii.

UWAGA:

1. Przypominamy, że kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku tylko w godz. 15.30 17.30; w soboty 9.30 11.00. Od dzisiaj możemy składać na wypominki za zmarłych -roczne, półroczne, oktawalne i jednorazowe w zakrystii, bądź w tygodniu w kancelarii.

2. ostatnia msza św. niedzielna w Piotrkowie u fary o godz. 20.30.

3. Bierzmowanie w bieżącym roku szkolnym w naszej parafii odbędzie się w czerwcu 2014 r. Jest to sakrament, który wymaga od kandydatów podjęcia trudu przygotowania się do niego.Kandydaci zgłaszają się do swoich parafii zamieszkania, aby tam rozpocząć cykl spotkań przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. W tym roku szkolnym nie będziemy organizować innych dodatkowych grup. Kolejne spotkanie – jutro o godz. 16.30. Kandydaci proszeni są o przyniesienie swoich indeksów i czegoś do pisania.

4. Już dziś informujemy, że w tym roku nasza parafia będzie wizytowana przez Ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego, w niedzielę, 3 listopada. Aktualnie wizytują nasza parafię Księża wizytatorzy naszej kurii; odwiedzają szkoły – uczestniczą w katechezie, a pan inżynier wyda swoja opinię o stanie technicznym obiektów parafialnych.

5. Wyprzedzająco zaś informujemy, że w niedzielę, 20 października odbędzie się Modlitwa Różańcowa ulicami naszego miasta. O godz. 16.00 procesja wyruszy z parafii św. Jacka, przejdzie ulicą Rycerską do Runku, dalej do Sanktuarium OO Jezuitów, kościoła Farnego i ulicami: Krakowskie Przedmieście i Wiślaną do kościoła na Krakówce.

6. W środę, 6 listopada organizujemy wyjazd do Warszawy. W programie: zwiedzanie gmachu Sejmu, msza św. w kaplicy sejmowej i obiad w stołówce poselskiej. Przy dobrej pogodzie w drodze powrotnej pojedziemy na Cmentarz na Powązkach. Zapisy w kancelarii. Koszt – 50 zł.