11 stycznia 2015

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Święto Chrztu Pańskiego

Niedziela , 11 stycznia 2015 r.

 

  1. DZISIAJ:

(A) Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia  w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Chociaż zgodnie z polską tradycją kolędy będziemy śpiewać aż do 2 lutego, to jednak już jutro w liturgii rozpocznie się tzw. okres zwykły – przed Wielkim Postem, przypominający i uobecniający w liturgii publiczną działalność Pana Jezusa.

 (B) Na mszy św. o godz. 11.30 będziemy się modlić za chrześcijan prześladowanych na całym świecie i o uwolnienie Pakistanki Asi Bibi, która już szóste święta Bożego Narodzenia przeżyła w więzieniu, oczekując na wykonanie zasądzonego wyroku śmierci za to, że nie wyrzekła się wiary w Jezusa Chrystusa. Podczas tej mszy św. zostanie zaprezentowane przedstawienie bożonarodzeniowe. „Jasełkę” przygotowały panie katechetki z uczniami SP 16.

 W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ:

  1. (A) trzecia niedziela miesiąca stycznia – taca gospodarcza. Spotkanie Kółek Różańcowych z opiekunek Ks. Prałatem po prymarii i po sumie. Msza św. o godz. 8.30 w języku łacińskim. Jest to Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Uwaga!

1) W tych dniach składamy wizyty duszpasterskie. Katolik przyjmujący Kolędę daje świadectwo swojej przynależności do  Kościoła. Odwiedziny te mają charakter liturgii sprawowanej w „domowym kościele”, dlatego prosimy, aby stół był nakryty obrusem, na którym stoi krzyż z zapalonymi świecami oraz woda święcona i Biblia. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie, okazja do duszpasterskiej rozmowy. Od niepamiętnych czasów istnieje również zwyczaj składania przez wiernych tzw. ofiar kolędowych. Przez złożone ofiary dajemy wyraz swojej troski o potrzeby  materialne naszego parafialnego kościoła. (Piąte Przykazanie kościelne). Plan „kolędy” wywieszony jest w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii.

 2) Kancelaria w czasie trwania Kolędy czynna jest od poniedziałku do piątku  od godz. 17.30 do ostatniego interesanta, a w soboty od godz. 8.00 do 9.00.

3) Wychodząc z kościoła pod chórem można nabyć prasę katolicką.