Duszpasterze i pracownicy

ks. prałat Grzegorz Gogol – proboszcz

Urodził się w Wolborzu, 19 lutego 1959 r. W 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 29 stycznia 1984 r. w katedrze łódzkiej z rąk bp. Józefa Rozwadowskiego. W tym samym roku uzyskał też stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako wikariusz pracował w parafiach: Głowno, Bełchatów, Łask, Zgierz, Bedoń i Zelów. W roku 1992 został proboszczem w Łękawie, gdzie pełnił posługę do 2001 r. W latach 2001-2007 proboszcz parafii w Witowie, gdzie doprowadził do ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania. 7 października 2004 r. został mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Od 2007 do 2016 r. był proboszczem w Wolborzu. Dzięki jego staraniom kościół parafialny odzyskał godność kolegiaty oraz przywrócona została Kapituła Kolegiacka Wolborska, której został kanonikiem. 14 lipca 2011 r. papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości, czyli nadał mu tytuł prałata. 1 lipca 2016 r. dekretem Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego z dn. 20 czerwca 2016 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim.

ks. Marek Kostrzewa – wikariusz

Urodził się w Łęczycy, 22 marca 1973 r. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 2001 r. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii 16 maja 2001 r.  Decyzją Metropolity Łódzkiego, Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 27 sierpnia 2016 r.

ks. Paweł Słabaszewski – wikariusz

Urodził się w Nowym Sączu, 27 września 1979 r. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 r.  w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Tytuł magistra teologii uzyskał 14 maja 2004 r.  Decyzją Metropolity Łódzkiego, Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 27 sierpnia 2016 r.

ks. prałat Stanisław Socha – rezydent

Urodzony 26 grudnia 1931 r. w Jasieniu, święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1957 r. w Łodzi, kapelan Jego Świątobliwości od 6 grudnia 1992 r., kanonik honorowy Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej od 15 czerwca 2000 r. W latach 1990-2010 sprawował funkcję proboszcza naszej parafii oraz dziekana dekanatu piotrkowskiego. Do dnia dzisiejszego pełni posługę w naszej parafii, m.in. służąc pomocą w konfesjonale i koncelebrując Msze święte.