Duszpasterze i pracownicy

ks. prałat Grzegorz Gogol – proboszcz

Urodził się w Wolborzu dnia 19 lutego 1959 r. W 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 29 stycznia 1984 r. w katedrze łódzkiej z rąk bp. Józefa Rozwadowskiego. W tym samym roku uzyskał też stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako wikariusz pracował w parafiach: Głowno, Bełchatów, Łask, Zgierz, Bedoń i Zelów. W roku 1992 został proboszczem w Łękawie, gdzie pełnił posługę do 2001 r. W latach 2001-2007 proboszcz parafii w Witowie, gdzie doprowadził do
ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania. 7 października 2004 r. został mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Od 2007 do 2016 r. był proboszczem w Wolborzu. Dzięki jego staraniom kościół parafialny odzyskał godność kolegiaty oraz przywrócona została Kapituła Kolegiacka Wolborska, której został kanonikiem. 14 lipca 2011 r. papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości, czyli nadał mu tytuł prałata. Od 1 lipca 2016 r. jest tutejszym proboszczem.

ks. Paweł Słabaszewski – wikariusz

Mianowany 27 sierpnia 2016 r.

ks. Marek Kostrzewa – wikariusz

Mianowany 27 sierpnia 2016 r.

ks. prałat Stanisław Socha – rezydent

Urodzony 26 grudnia 1931 r. w Jasieniu, święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1957 r. w Łodzi, kapelan Jego Świątobliwości od 6 grudnia 1992 r., kanonik honorowy Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej od 15 czerwca 2000 r. W latach 1990-2010 sprawował funkcję proboszcza naszej parafii oraz dziekana dekanatu piotrkowskiego. Do dnia dzisiejszego pełni posługę w naszej parafii, m.in. służąc pomocą w konfesjonale i koncelebrując Msze święte.