Duszpasterze

 

ks. prałat Grzegorz Gogol

proboszcz parafii

 
 

ks. Paweł Słabaszewski

wikariusz 
 

ks. Marek Kostrzewa

wikariusz 

 

Rezydent

socha

ks. prałat Stanisław Socha