Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie to sakrament zacieśniający relację z Bogiem. Pogłębia życie Boże, które zostało rozpoczęte na chrzcie świętym i wzmacniane jest przez Komunię Świętą. Owocem sakramentu bierzmowania są dary, które Duch Święty wlewa i rozwija w duszy. Do owocnego przyjęcia sakramentu potrzeba pielęgnować i rozwijać wiarę, dlatego też proces przygotowania skupiony jest na życiu wewnętrznym, które pogłębia się przez udział w Mszach świętych, nabożeństwach, przez regularną spowiedź, modlitwę osobistą oraz katechezę.

Za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. Tymoteusz.

 


Pliki do pobrania:

  1. Proces przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
  2. Harmonogram spotkań – szkoły średnie
  3. Harmonogram spotkań – klasy VIII
  4. Harmonogram spotkań – klasy VII
  5. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych
  6. Zgoda rodziców na udział w dniu skupienia