Sakrament małżeństwa

Kandydaci do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu z następującymi dokumentami:

  1. dowody osobiste,
  2. metryki chrztu świętego (ważne 3 miesiące od dnia wystawienia!),
  3. świadectwa sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma o nim adnotacji w metryce chrztu),
  4. świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli zawierane małżeństwo ma mieć skutek cywilnoprawny).