Dotacje przyznane na prace remontowe w Bazylice

Na realizację prac przy Bazylice Mniejszej Parafia otrzymała następujące dotacje:

 • 2017, Wzmocnienie posadowienia – etap III – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 2017, Wzmocnienie posadowienia – etap IV – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;
 • 2018, Wzmocnienia posadowienia (etap V), zmniejszenie zawilgocenia (etap I) – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • 2018, Odnowienie i uzupełnienie tynków z odnowieniem malowania – etap I – dofinansowano ze środków Łódzkiego Województwa Łódzkiego, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 2018, Wzmocnienie więźby dachowej – etap I (działanie: wschodnia część prezbiterium) – dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • 2018, Wzmocnienie więźby dachowej – etap I (działanie: zachodnia część prezbiterium) – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;
 • 2019, Uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania prezbiterium – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 2019, Odwodnienie obiektu – etap II – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • 2020, Odwodnienie obiektu – etap III – dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Na realizację prac przy wyposażeniu otrzymano następujące dotacje:  

 • 2020, Konserwacja ołtarza bocznego w kaplicy Świętego Krzyża – etap II – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;
 • 2020, Prace konserwatorskie ambony – etap I – dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 


 

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.