Edukacja ekologiczna

Zadanie pod nazwą
Zwiększenie poziomu wiedzy o odnawialnych źródłach energii poprzez organizację dni edukacji ekologicznej w ramach obozu profilaktycznego dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
współfinansowane jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wfosigw

www.zainwestujwekologie.pl

Wartość projektu: 15 169,40 zł
Wysokość dofinansowania: 13 240,00 zł

Opis zadania:

Zadanie w sensie ścisłym polega na organizacji dni edukacji ekologicznej w ramach corocznego obozu wypoczynkowo-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (10-18 lat) z rodzin alkoholowych, dotkniętych przemocą domową i dysfunkcyjnych. Głównym celem obozów jest profilaktyka zachowań ryzykownych połączona z działaniami dydaktycznymi. W roku 2015 planowane są działania edukacyjne związane z odnawialnymi źródłami energii. Tegoroczny obóz odbędzie się w dniach 18-29 lipca 2015 r. w Domu Wczasowym STEFANKA w Piwnicznej-Zdroju.

W ramach zadania planuje się podjęcie następujących działań:

  1. nabór uczestników zadania;

Wybór uczestników na podstawie opinii pozyskiwanych od szkół oraz przedstawicieli środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonych dysfunkcjami, w tym ok. 10 wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim.

  1. Wycieczka ekologiczna dotycząca energii odnawialnej dla 44 uczestników;

W ramach wycieczki zostaną zaprezentowane i omówione wybrane ekologiczne sposoby wykorzystywania biomasy, wiatru, promieni słonecznych (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Dzięki temu działaniu młodzież zdobędzie bazę wiedzy niezbędną do przyswojenia informacji podawanych w kolejnych działaniach.

  1. wycieczka ekologiczna do Niedzicy i Czorsztyna, w ramach której odbędą się:

zwiedzanie elektrowni wodnej w Niedzicy (wewnętrzny balkon widokowy, halę maszyn, halę generatorów, galerię kontrolno-pomiarową i koronę zapory głównej oraz poziom technologiczny elektrowni (poziom pokrywy turbiny) lub zamiennie wejście na taras widokowy na Jezioro Sromowieckie (poziom suwnicy wody dolnej));

Prezentacja zapory oraz urządzeń elektrowni w niej zainstalowanych wraz z profesjonalnym komentarzem pracowników elektrowni zobrazują w praktyce część informacji przekazywanych na warsztatach.

demonstracja walorów rekreacyjnych Zbiornika Czorsztyńskiego powstałego przez zbudowanie zapory wodnej poprzez rejs statkiem wycieczkowym;

Zapory wodne, oprócz funkcji energetycznej czy przeciwpowodziowej, spełniają także inne istotne zadania, wśród których wskazać funkcję rekreacyjną. Uczestnictwo młodzieży w rejsie statkiem wycieczkowym po Zbiorniku Czorsztyńskim pozwoli doświadczyć funkcji rekreacyjnej; dzięki temu młodzież lepiej zrozumie wieloaspektowość tworzenia zapór wodnych.

prezentacja krajobrazu;

Uczestnicy obejrzą ruiny zamku w Czorsztynie, a z zamkowego tarasu spojrzą na zbiornik wodny powstały w wyniku utworzenia zapory; dzięki temu sami będą mogli ocenić skutki krajobrazowe tworzenia zapór wodnych na rzekach.

  1. wycieczka górska;

Dzięki realizacji tego działania uczestnicy zapoznają się z wybranymi aspektami ekosystemu Beskidu Sądeckiego, co powinno skutkować zrozumieniem istoty i celu działań proekologicznych, w szczególności związanych z odnawialnymi źródłami energii (tzw. czystą energią), których stosowanie minimalizuje negatywny wpływ człowieka na środowisko.

  1. przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zadania – książek;

Działanie to ułatwi powtórzenie zdobytej wiedzy po zakończeniu realizacji zadania oraz zwiększy grono odbiorców o rodziców oraz rodzeństwo uczestników zadania.

  1. przekazanie informacji (w postaci ulotek) o placówkach edukacyjnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego lub powiatu piotrkowskiego oferujących kształcenie ponadgimnazjalne w kierunkach związanych z odnawialnymi źródłami energii;
  2. przekazanie gadżetów ekologicznych – ładowarek solarnych z akumulatorem 3000mAh – Magma Charger;

Uczestnicy zadania dzięki temu działaniu będą mogli w praktyce wykorzystywać energię solarną, co powinno uwrażliwić ich na oszczędności energetyczne, które mogą podejmować w codziennym życiu. Dzięki temu teoria przekazana w ramach zadania będzie mogła znaleźć swoje odzwierciedlenie i rozwój w praktyce.

  1. publikacja wybranych prac plastycznych uczestników na temat „czystej energii” na stronie internetowej oferenta, informacja w lokalnej prasie o odbytym obozie z uwzględnieniem opisu zrealizowanego programu edukacji ekologicznej oraz podaniem źródeł finansowania programu.
  2. podsumowanie, ewaluacja, rozliczenie.

 

Prace plastyczne uczestników

Dominika Włóka:

Dominika Włóka

 

Justyna Sych:

 

 

Justyna Sych

Kacper Janiak:

Kacper Janiak

Kacper Zimny:Kacper Zimny

Klaudia Zimna:

Klaudia Zimna

Krzysztof Osuch:

Krzyś Osuch

Patrycja Wolska:

Patrycja Wolska