Obraz Zaśnięcie Matki Boskiej

Czas powstania I dekada XVI w.
Styl późny gotyk
Autor warsztat małopolski

Wielkim zaszczytem dla Piotrkowa był podarunek królowej Bony – obraz „Zaśnięcie Matki Boskiej„. Jest on umieszczony w centralnej części ołtarza głównego, tuż ponad tabernakulum. Majestatyczny wizerunek o wymiarach 270 x 180 pochodzi z warsztatu małopolskiego, a datuje się go na początek wieku szesnastego. W Piotrkowie zaś znalazł się w roku 1520. 139 lat później uznano go za cudowny. Obecna forma dzieła rożni się od oryginalnego tryptyku – swoją obecność zaznaczył tu aktem renowacyjnym m.in. piotrkowianin Jan Piński.
Dzieło prezentuje Matkę Boską, która klęczy ze złożonymi dłońmi. Otaczają ją apostołowie. Maryja ma twarz pełną, czoło wysokie, włosy zaś jasne i falujące, zarzucone do tyłu. Odziana jest w złotą suknię z czerwonym ornamentem, błękitny płaszcz i jasny szal. W górnej strefie obrazu namalowana została miniaturowa scena wniebowzięcia – Chrystus wraz z Matką klęczą, uniesieni przez zastęp aniołów. Na odwrocie zamieszczono napis łaciński, który można przetłumaczyć jako „Ten łaskami słynący obraz NMP w czasie odnowienia piotrkowskiego kościoła parafialnego odrestaurowany jest kosztem szlachetnych i znakomitych obywateli piotrkowskich, Stanisława i Rozalię Kurkowskich, upiększony rzetelnie przez szlachetnego i znakomitego Jana Pińskiego, malarza i obywatela Piotrkowa roku 1806”.
Od 1877 w kościele znajduje się także neobarokowa, srebrna suknia ufundowana przez Wiktorię Miechewiczową, Marię Kuhn i Annę Gorczykowską.