Pomnik Adeli Burchard

Czas powstania zm. 1879 r.
1873 r.
Styl klasycyzm
neoklasycyzm
Autor sygn. Faustyn Cengler Polonus

O ile nazwisko Burchard nie należy do tych pospolitych i znanych w Piotrkowie, o tyle na hasła „anioł z marmuru” lub „farny anioł” każdy mieszkaniec miasta przywołuje myślami trzymetrowy, dziewiętnastowieczny posąg nagrobkowy poświęcony Adeli z Szerszeńskich Burchard. Umiejscowiony jest on po prawej stronie nawy głównej. Figura anioła z naczyniem w ręce to nie całość obiektu – nad jego głową znajduje się napis „Memento Mori”, boki wypełniają dwa rzeźbione wieńce i pochodnie skierowane płomieniem do dołu. U podstawy konstrukcji umieszczono tablicę epitafijną, z której dowiadujemy się, ze dzieło ofiarował swojej żonie po śmierci mąż. Uważni obserwatorzy dostrzegą, między bryłą a podestem z aniołem, rzeźbę ukośnie ustawionej względem ściany trumny. Nagrobek jest jednym z najbardziej zauważalnych elementów klasycystycznych na terenie kościoła farnego.