Cykl obrazów o św. Antonim

Czas powstania II poł. XVII w.
Styl barok
Autor nieznany

Podczas renowacji farnych stalli w 1966 roku podjęto decyzję o tym, by cztery franciszkańskie wizerunki św. Antoniego o wymiarach 150 x 120 wyjąć z zaplecków i rozwiesić w prezbiterium.

 Pierwszy z obrazów przedstawia świętego, który z ambony wygłasza homilię w stronę zwaśnionych bolońskich rodów szlacheckich. Kaznodzieja odziany jest w ciemnobrunatny habit zakonny, jego włosy ostrzyżone są na tonsurę. Lekko pochyla się nad ludem, trzymając ręce rozpostarte w geście retorycznym.

 

Drugie dzieło ma charakter bardzo podobny, niemniej grono jego słuchaczy przeniesione jest do kręgów duchowieństwa. Na pierwszym planie kardynałowie siedzący tyłem do odbiorcy, dalej sam papież Grzegorz IX pod baldachimem. Na podstawie głowy Szwajcara wyłaniającej się z tła możemy mniemać, że sytuacja ma miejsce w Watykanie. Na ambonie przemawia św. Antoni w brązowym habicie; umieszczony nieznacznie z boku, z twarzą zwróconą w stronę papieża. Lewą ręką wskazuje na refektarz, gdzie spożywają posiłek franciszkanie.

DSCF0040

Trzeci z obrazów ma charakter kompozycji symultanicznej. Przedstawia trzy z ważniejszych wydarzeń w życiu świętego Antoniego. Po lewej stronie na tle portalu ze schodami klęczy święty Antoni. Otrzymuje błogosławieństwo od dwóch duchownych. Nad głową świętego nimb, w ręku biret. Lewą dłoń przyciska do piersi. Duchowni ubrani są podobnie do niego, tj. sutannę, rokietę i mucet. Nieco dalej widać fragment kaplicy z otwartą absydą, w której przy ołtarzu grupa franciszkanów przyjmuje klęczącego Antoniego do zakonu. Do trzeciej, najbardziej oddalonej części obrazu prowadzą zabudowania z pracującym zakonnikiem. W tle obrazu widzimy perspektywicznie brzeg morza i płynący żaglowiec symbolizujący misję świętego w Afryce.

DSCF0053

Ostatni z obrazów jest najbardziej dynamiczny. Prezentuje grupę mieszczan skupionych u stóp ambony, którzy pochylają się przy otwartej skrzyni. Postaci są poruszone, żywo gestykulują. Zawartością skrzyni są złote monety, na wierzchu których umieszczono gorejące serce. Ponad nimi stoi Święty Antoni w habicie, oczy ma spuszczone. Jedną z dłoni wskazuje na skrzynię. Druga, wyciągnięta w bok ukazuje scenę w tle, otwartą arkadę z fragmentem filaru, w której umieszczona jest trumna z portretem trumiennym.