Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie

Czas powstania ok. 1654
Styl barok
Autor nieznany

Po pożarze i rozbiórce kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela w 1786 obraz „Chrzest Chrystusa w Jordanie” został umieszczony w kościele farnym, na ścianie tuż za chrzcielnicą. Dzieło ma kształt nieregularny – górne naroża zostały prostokątnie ścięte. Pierwszy plan zapełnia scena, w której św. Jan udziela chrztu Chrystusowi. Jezus pochyla głowę, ręce składa do modlitwy. Nie odbiega od najpospolitszych wizerunków, gdzie jego włosy są długie, falujące, broda zaś krótka. Oczy spuszcza w dół, a jedynym jego odzieniem jest biała przepaska. Na brzegu klęczy Jan Chrzciciel, trzyma prawą dłoń nad  Synem Bożym, lewą jedynie unosi na wysokość ramienia. Po drugiej stronie Jordanu widnieją dwa anioły. Obraz dopełniają schowane w tle krajobrazy i rzeka. Obraz, oprócz sceny biblijnej, przedstawia również całokształt Trójcy Świętej, bowiem nad głową Chrystusa leci gołębica, na pasmie między wyciętymi elementami obrazu przedstawiono samego Boga Ojca, który prawą ręką błogosławi, a lewą przytrzymuje kulę ziemską.