szczyt schodkowy od strony południowo-wschodniej (1)

Szczyt schodkowy kościoła parafialnego