Duszpasterze i pracownicy

Kapłani posługujący w Parafii


 

ks. prałat Grzegorz Gogol
proboszcz,
kustosz Bazyliki Mniejszej


Urodził się w Wolborzu, 19 lutego 1959 r. W 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 29 stycznia 1984 r. w katedrze łódzkiej z rąk bp. Józefa Rozwadowskiego. W tym samym roku uzyskał też stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako wikariusz pracował w parafiach: Głowno, Bełchatów, Łask, Zgierz, Bedoń i Zelów. W roku 1992 został proboszczem w Łękawie, gdzie pełnił posługę do 2001 r. W latach 2001-2007 był proboszczem parafii w Witowie, gdzie doprowadził do ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania. 7 października 2004 r. został mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Od 2007 do 2016 r. był proboszczem w Wolborzu. Dzięki jego staraniom kościół parafialny odzyskał godność kolegiaty oraz przywrócona została Kapituła Kolegiacka Wolborska, której został kanonikiem. 14 lipca 2011 r. papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości, czyli nadał mu tytuł prałata. 1 lipca 2016 r. dekretem Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego z dn. 20 czerwca 2016 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie po latach starań przyczynił się do podniesienia Piotrkowskiej Fary do godności Bazyliki Mniejszej.

ks. mgr Tymoteusz Górecki
wikariusz, katecheta


Decyzją ks. Abp. Grzegorza Rysia otrzymał nominację do parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 23 stycznia 2021 r. Opiekun grupy Rycerzy św. Jakuba. Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim; odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

.

ks. mgr Paweł Słabaszewski
wikariusz, kapelan szpitala


Urodził się w Nowym Sączu, 27 września 1979 r. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 r.  w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Tytuł magistra teologii uzyskał 14 maja 2004 r.  Decyzją ówczesnego Metropolity Łódzkiego, Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 27 sierpnia 2016 r. Opiekun grupy ministrantów i lektorów, a od 2021 r. Kierownik Pieszej Piotrkowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 

ks. Sławomir Wójcik
rezydent, pomoc duszpasterska


Pracownicy świeccyPrzemysław Pabin
 – organista

 

 


Dominik Krężel
 – kościelny

 

 


Małgorzata Stanke
– kancelistka