Sakrament małżeństwa

Formalności w kancelarii parafialnej

Kandydaci do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ustalonym terminem ślubu z następującymi dokumentami:

1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu świętego (ważne 3 miesiące od dnia wystawienia!),
3. świadectwa sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma o nim adnotacji w metryce chrztu),
4. świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli zawierane małżeństwo ma mieć skutek cywilnoprawny).

UWAGA: Osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosowne upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa

Muzyka na ślubie

Ceremonia zaślubin to jedna z najważniejszych chwil w życiu człowieka, dlatego pragniemy aby również od strony muzycznej była dla Państwa niezapomniana, a zarazem odpowiednio przygotowana.

Podstawowa oprawa muzyczna zapewniana przez Parafię obejmuje wyłącznie okolicznościowe śpiewy liturgiczne i zagranie na organach marsza weselnego na zakończenie uroczystości. W przypadku zainteresowania wykonaniem przez organistę innych utworów (np. Ave Maria itd.) oraz akompaniamentów organowych dla zaproszonych solistów (skrzypce, wokal), istnieje możliwość zamówienia rozszerzonej oprawy muzycznej. W przypadku chęci gry lub śpiewu solistów podczas Państwa uroczystości przy akompaniamencie organisty Bazyliki, należy się z nim skontaktować najpóźniej trzy tygodnie przed ceremonią zaślubin.  Nie jest jednak bez znaczenia jaki utwór jest kiedy wykonywany, a szczegółowo określają to przepisy zawarte w dokumentach Kościoła – Instrukcji KEP o muzyce kościelnej, a także instrukcji KEP o muzyce kościelnej.

Kontakt z organistą udzielany jest zainteresowanym w kancelarii parafialnej.

Przestrzeganie zasad doboru śpiewów

1. Podczas Mszy świętej nie wolno wykonywać piosenek religijnych czy świeckich.
2. Podczas Komunii św. wolno wykonywać jedynie pieśni eucharystyczne. W okresie Bożego Narodzenia wolno śpiewać kolędy.
3. Odtwarzanie pieśni czy piosenek religijnych z nośników audiowizualnych, np. z płyty CD oraz tzw. elektroniczny organista są zabronione.
4. Psalm responsoryjny powinien być wykonywany z ambony, a nie przez organistę z chóru. Śpiew ten może wykonywać jednogłosowo schola, ale też nie z chóru, lecz z miejsca w pobliżu ołtarza.
5. Organista wykonuje posługę zleconą mu przez księdza proboszcza, który odpowiada za poprawność liturgiczną wykonywanych śpiewów.
6. W sytuacjach gdy oprawę muzyczną Mszy św. tworzy ktoś inny niż miejscowy organista, proboszcz powinien szczególnie zatroszczyć się o poprawność liturgiczną dobranych śpiewów.

Dobór śpiewów podczas celebracji sakramentu małżeństwa

Jeżeli nowożeńcom bardzo zależy na wykonaniu jakiejś piosenki religijnej, to można na to pozwolić przed rozpoczęciem Mszy św. lub po jej zakończeniu. Wprowadzeniu nowożeńców do kościoła może towarzyszyć grany na organach marsz, nie może on jednak zastępować pieśni na wejście. Podczas Komunii św. wolno wykonywać jedynie pieśni eucharystyczne (nie powinno się wykonywać np. śpiewu „Ave Maria”, śpiew ten można wykonać po Mszy św., gdy nowożeńcy udają się do ołtarza Matki Bożej). Zdarza się, że nowożeńcy zapraszają innego organistę lub jakiś zespół muzyczny. Proboszcz parafii musi być o tym poinformowany. Po uzyskaniu zgody księdza proboszcza, wewnętrzne ustalenia odnoszące się do posługi organistów rozwiązywane są między stronami.

Przykładowe pieśni, które można wykonać podczas Mszy świętej ślubnej:

1. Miłujcie się wzajemnie,
2. Gdzie miłość wzajemna,
3. Przykazanie nowe daję wam,
4. Pod Twą obronę,
5. Pan jest mocą swojego ludu,
6. Panie, pragnienia ludzkich serc,
7. Ubi caritas,
8. Witaj, Pokarmie,
9. Złącz, Panie miłujących Cię.

Nie powinno się wykonywać piosenek religijnych, np.

1. Takie jest prawo miłości,
2. Miłość Twa,
3. Jesteśmy piękni,
4. Twoja miłość jak ciepły deszcz,
5. Hallelujah – Leonarda Cohena,
6. Powietrzem moim jest.

Utwory wykonywane w trakcie ślubów muszą mieć charakter religijny, a nie świecki.

Instrumenty muzyczne używane podczas liturgii

Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego: fortepian, keyboard, gitarę elektryczną, perkusję i wszelkiego rodzaju bębny, grzechotki, „przeszkadzajki” itp.