Pogrzeb chrześcijański

W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą,

informację z Kancelarii Cmentarza (ul. Cmentarna 19A) o dniu i godzinie pogrzebu.