Ministranci

 

„Ministrare” (z łaciny) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. 

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Mają one ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM.
Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że w pełni i godnie uczestniczy w liturgii, to znaczy współdziała i współtworzy ją – czynnie się w niej angażując.

Spotkania formacyjne ministrantów naszej parafii odbywają się głównie w soboty, według umówionego porządku. Zapraszamy na spotkania nowych kandydatów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w służbie Panu Bogu przy ołtarzu!

Opiekunem grupy jest ks. Paweł Słabaszewski.

MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM


Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuje służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
AMEN.

 

MODLITWA PO SŁUŻENIU


Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem
w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
AMEN.