Dotacje przyznane na prace remontowe w Bazylice

Na realizację prac przy Bazylice Mniejszej Parafia otrzymała następujące dotacje:

♦ 2017, Wzmocnienie posadowienia – etap III
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

♦ 2017, Wzmocnienie posadowienia – etap IV
Dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;

♦ 2018, Wzmocnienia posadowienia – etap V
Zmniejszenie zawilgocenia (etap I) – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

♦ 2018, Odnowienie i uzupełnienie tynków z odnowieniem malowania – etap I
Dofinansowano ze środków Łódzkiego Województwa Łódzkiego, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

♦ 2018, Wzmocnienie więźby dachowej – etap I (działanie: wschodnia część prezbiterium)
Dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

♦ 2018, Wzmocnienie więźby dachowej – etap I (działanie: zachodnia część prezbiterium)
Dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;

♦ 2019, Uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania prezbiterium
Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

♦ 2019, Odwodnienie obiektu – etap II
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

♦ 2020, Odwodnienie obiektu – etap III
Dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2021, Odwodnienie obiektu – etap V
Dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 101 500,00 zł w ramach dotacji celowej Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków Wojewody Łódzkiego.
Zadanie polega na wykonaniu prac przy zmianie systemu odprowadzania wody opadowej z północnej części terenu kościoła.

2021, Odwodnienie terenu kościoła
Dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego w kwocie 90 000,00 zł.

2022, Wzmocnienie więźby dachowej nad nawą główną
Dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 100 000,00 zł. 
Zadanie polega na wzmocnieniu najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu nad nawą główną.

2022, Wzmocnienie więźby dachowej – etap II
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 328 000,00 zł.
Zadanie obejmuje kontynuację prac przy wzmocnieniu więźby dachowej nad nawą główną.

2022, Wzmocnienie więźby dachowej – etap II
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 328 000,00 zł.
Zadanie obejmuje kontynuację prac przy wzmocnieniu więźby dachowej nad nawą główną.

2022, Konserwacja tynków oraz malowania sklepienia i ścian kruchty
Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

  Na realizację prac przy wyposażeniu otrzymano następujące dotacje:  

♦ 2020, Konserwacja ołtarza bocznego w kaplicy Świętego Krzyża – etap II
Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;

♦ 2020, Prace konserwatorskie ambony – etap I
Dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

♦ 2021, Prace konserwatorskie ambony – etap II – konserwacja estetyczna – złocenia, zakończenie prac
Dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

♦ 2021,  Konserwacja ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania – etap III
Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego.


 

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.