Asysta

asysta

spotkania formacyjne: drugi wtorek miesiąca, po mszy wieczornej

opiekun: ks. Kazimierz