Katechezy dla dorosłych

 

„Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie. Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie; (…) w czasach, w których człowiek szczególnie potrzebuje światła”.

encyklika Lumen fidei (Światło wiary), pkt 4


Dla głębszego przeżywania naszej wiary serdecznie zapraszamy na katechezy dla dorosłych (transmisja na żywo) w każdą 2. sobotę miesiąca ok. godz. 18:45 (po Mszy Świętej o godz. 18:00).

W programie: katecheza – nieszpory – rozmowy przy ciastku i herbacie. Spotkania prowadzi ks. Orfeusz.

Chcemy uchwycić i przyjrzeć się temu światłu wiary, by mogło ono ubogacić wszystkie wymiary naszego życia.