Modlitwa o łaskę beatyfikacji Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej z okazji 120 – tej rocznicy jej urodzin, 8.03.2020

W niedzielę 8 marca na Mszy Świętej o godz. 11.30 modliliśmy się o łaskę szybkiej beatyfikacji piotrkowianki Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, ochrzczonej przed laty w naszej bazylice. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski, a w koncelebrze modlili się także proboszcz ks. Grzegorz Gogol i ojciec Ambroży Wójcik. Naszą świątynię odwiedziło liczne grono sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, które pragnęły w ten sposób uczcić 120 – tą rocznicę urodzin  swojej założycielki czyli Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wiernym została przedstawiona historia życia Jadwigi Jaroszewskiej. Bardzo ciekawa opowieść o jej zainteresowaniach, działalności i szukaniu powołania obfitowała także w wątki piotrkowskie, bo to właśnie tu urodziła się i wychowywała młoda Jadwiga. Z życiorysu wyłaniała się żywa, niestrudzona postać pełna pasji, wrażliwości i chęci pomocy.

W czasie kazania Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski nawiązując do wysłuchanego Słowa Bożego scharakteryzował Sługę Bożą Matkę Wincentę i przypomniał jej wybrane myśli. Powiedział o niej: Piękna postać. Zwrócił uwagę, że długo rozpoznawała swoje powołanie. Miała głębokie zrozumienie, że źródłem nędzy moralnej jest grzech. Długo szukała właściwego zgromadzenia, które odpowie na potrzeby jej serca, aż wreszcie założyła własne, którego wezwaniem uczyniła słowa: Bóg jest miłością. Ufała Panu Bogu. Sama pisała, że jej praca w cichości i bez rozgłosu, może się innym wydać bezowocna, ale przez cierpienie można dojść do chwały zmartwychwstania. Ksiądz biskup zauważył, że Matka Wincenta była stale i zawsze pod krzyżem po to, by z wiarą stanąć przy krzyżu drugiego człowieka. Ciągle spotykamy się z osobami, które czekają na naszą wyobraźnię miłosierdzia.

Na zakończenie Eucharystii Siostry podziękowały za modlitwę zauważając, że tu w Piotrkowie Matka Wincenta uczyła się służyć i kochać, i tu odkryła swoje powołanie oraz złożyły życzenia. W czasie liturgii śpiewały: chór Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego oraz nasz parafialny chór Cantate Colective. Po Mszy Świętej wierni mogli zaopatrzyć się w przygotowane przez Zgromadzenie materiały dotyczącej Sługi Bożej. Wśród nich znalazła się między innymi nowość – książka Myśli na każdy dzień zawierająca wybrane słowa Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej.

Tego dnia usłyszeliśmy także o dwóch zdarzeniach, w których modlitwa za wstawiennictwem Matki Wincenty przyniosła skutek – uzdrowienie i łaskę spowiedzi. I my zapraszamy do modlitwy za wstawiennictwem piotrkowianki oraz do odwiedzania naszej bazyliki i zatrzymania się przy poświęconej jej tablicy oraz chrzcielnicy, przy której została ochrzczona.