Prace remontowe

Zabytkowa świątynia farna pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wymaga ciągłej troski konserwatorskiej. Dzięki wsparciu instytucji rządowych i samorządowych udaje się sukcesywnie przywracać dawny blask piotrkowskiej farze.

Rok 2011

Nazwa zadania: 

Kompleksowe prace konserwatorskie zachodniej elewacji wieży kościoła farnego

Koszt całkowity: 135.613,97 zł

Wsparcie publiczne:

piotrków trybunalski logo rgb 50.000,00 zł

Rezultat:

Przed Po
Elewacja zachodnia wieży, grudzień 2011

Rok 2012

Nazwa zadania:

Piotrków Trybunalski, XIV-wieczny kościół farny pw. św. Jakuba – konserwacja wschodniej i północnej elewacji wieży kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła oraz dwóch fragmentów elewacji zachodniej korpusu nawowego

Koszt całkowity: 408.353,26 zł

Wsparcie publiczne:

mkidn_01_cmyk 180.000,00 zł
Logo_UM_jpg 75.000,00 zł
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 60.000,00 zł
piotrków trybunalski logo rgb 53.000,00 zł

Rezultat:

Przed Po
Północna elewacja wieży - stan zachowania stolarki okiennej DSC_1943DSC_1951

Rok 2013

Nazwa zadania:

Piotrków Trybunalski, XIV-wieczny kościół farny pw. św. Jakuba – prace konserwatorskie przy szczycie schodkowym nawy głównej, szkarpach prezbiterium i sterczynach na przybudówkach kościoła farnego w Piotrkowie Trybunalskim

Koszt całkowity:  365.473,29zł

Wsparcie publiczne:

mkidn_01_cmyk 180.000,00 zł
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 96.000,00 zł
piotrków trybunalski logo rgb 40.000,00 zł

Rezultat:

Przed Po
szczyt schodkowy od strony południowo-wschodniej (2) szkarpy wokół prezbiterium (strona wschodnia) DSC_5129DSC_5136

Rok 2014

Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej osuszenia i wzmocnienia konstrukcji ścian kościoła farnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim

Koszt całkowity:  68 043,60 zł

Wsparcie publiczne:

piotrków trybunalski logo rgb 40.000,00 zł

 

 

Nazwa zadania:

Piotrków Trybunalski, XIV-wieczny kościół farny pw. św. Jakuba – konserwacja ołtarza bocznego drewnianego, polichromowanego i złoconego pw. Ukrzyżowania (XVIII w.) – etap I

Koszt całkowity:  87 939,00 zł

Wsparcie publiczne:

Logo_UM_jpg 67 939,00 zł

Rezultat:

Przed Po
ołtarz ukrzyżowania DSC_5280

 Rok 2015

Nazwa zadania:

Piotrków Trybunalski, XIV-wieczny kościół farny pw. św. Jakuba – wzmocnienie posadowienia – etap I

Koszt całkowity:  470 134,11 zł

Wsparcie publiczne:

mkidn_01_cmyk 350.000,00 zł
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 50.000,00 zł
piotrków trybunalski logo rgb 25.000,00 zł

Przebieg prac:

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji i kosztorysów konserwatorskich dla potrzeb Rewitalizacji wnętrza gotyckiego kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim

Koszt całkowity:  25 500,00 zł

Wsparcie publiczne:

logo_promuje_lodzkie 22.500,00 zł

No Post found.