Konkurs plastyczny „Mój własny, piękny różaniec”

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na „Mój własny, piękny różaniec” wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zachęcamy do udziału!

„Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca” – św. Jan Paweł II

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój własny, piękny różaniec”
organizowanego w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim

1. Cele konkursu

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

 

2. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział dzieci.

 

3. Temat konkursu

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (np.: muszelki, fasolki, koraliki, owoce leśne  oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność. Różańce mogą być wykonana przy minimalnej pomocy członków rodziny lub opiekunów.

 

4. Termin

Wykonane różańce należy składać  w zakrystii po nabożeństwie różańcowym do 25 października 2022 roku (piątek). Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz zgodą i zgłoszenie rodziców (do pobrania w zakrystii). Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 31 października (poniedziałek) po nabożeństwie różańcowym i mszy świętej o godz. 18.00.

 

5. Ocena prac

Z dostarczonych różańców przez dzieci, powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wykonane różańce zostaną zaprezentowane na wystawie w naszej Bazylice oraz na naszym fanpage na Facebooku.

Jury powołane przez organizatorów konkursu przy ocenie będzie brać pod uwagę:

– poprawność wykonania różańca,

– estetykę wykonania,

– pomysłowość oraz włożony wkład pracy.

 

6. Postanowienia końcowe

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie