Opłatki na stół wigilijny

Zostały już poświęcone opłatki wigilijne, którymi będziemy się łamać podczas wieczerzy.  Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku opłatki nie będą  roznoszone po domach, lecz nabywamy je w zakrystii i kancelarii parafialnej – za złożone przy tej okazji ofiary dziękujemy staropolskim „Bóg zapłać”.

Dziś opłatek można kupić w zasadzie wszędzie. Znajdziemy go już nie tylko w kościele, czy sklepie z dewocjonaliami, ale również niemal w każdym supermarkecie. Aby nadać opłatkom sakralną rangę powinniśmy na stole kłaść jedynie te poświęcone. Warto wspomnieć, że dla chrześcijańskiej rodziny opłatek nie powinien stanowić „towaru”, który możemy kupić w galeriach handlowych. Ocalmy piękną tradycję wieczerzy wigilijnej. Dzielmy się pobłogosławionym opłatkiem. W tych niełatwych czasach szczególnie zadbajmy o duchowy wymiar Świąt Bożego Narodzenia.

Informujemy, że z ramienia parafii NIKT nie będzie roznosił opłatków. Prosimy o zachowanie czujności, na wypadek wystąpienia osób chcących wykorzystać sytuację i podszywać się pod księdza, kościelnego, czy organistę. Przekażmy tę informację bliskim i znajomym.