Pielgrzymka do Warszawy

Rycerze św. Jakuba wraz z ks. Tymoteuszem organizują pielgrzymkę do grobów nowych błogosławionych: ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Matki Róży Czackiej oraz ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Wyjazd będzie miał miejsce w sobotę – 27 listopada. Szacowany koszt pielgrzymki to 50 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej oraz u ks. Tymoteusza. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i wspólnej modlitwy przy grobach naszych błogosławionych rodaków.