Pożegnanie Księdza Pawła Słabaszewskiego


Ks. Paweł Słabaszewski, wikary w Bazylice św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim – decyzją biskupa opuścił parafię, w której pełnił posługę od 20 czerwca 2016 r.

W ubiegłą sobotę 17 lutego podczas ostatniej mszy św., którą odprawił ks. Paweł o godzinie 7.00 bazylika była pełna parafian. Ks. prałat, proboszcz – Grzegorz Gogol podziękował ks. P. Słabaszewskiemu za wiele lat wspólnej, owocnej pracy pasterskiej, wsparcie i życzliwość. Ponadto za posługę wśród chorych i umierających. Warto przypomnieć, że od dnia 27 sierpnia 2016 r. ks. Paweł był opiekunem grupy ministrantów i lektorów, a od 2021 r. Kierownikiem Pieszej Piotrkowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, a także opiekunem ,,Żywego Różańca”.

W imieniu wszystkich parafian dziękujemy Dobremu Bogu, że postawił na naszej drodze wspaniałego kapłana oddanego Bogu i życzliwego ludziom, energicznego w działaniu, rozmodlonego, skromnego, otwartego na potrzeby innych i służącego pomocą. Doceniamy wielki wkład w nasze życie duchowe. Dziękujemy za gorliwie sprawowanie sakramentów świętych i głoszone głębokie słowo Boże, skłaniające do refleksji. Ponadto słowa podziękowania należą się za  zaangażowanie w dbałość o naszą świątynię, szczególnie żywe kwiaty i obrusy… Tak naprawdę za wszystko, co składa się na życie Kościoła.

Ufamy, że Opatrzność pozwoli księdzu jeszcze przez długie lata pełnić posługę kapłańską wśród wiernych.

Księże Pawle – w Księdze Koheleta czytamy: „wszystko ma swój czas”. Ale gdy jeden etap życia się kończy, to kolejny się rozpoczyna. Na ten nowy czas życzymy entuzjazmu, by nie tracić smaku kapłaństwa, by wciąż patrzeć na ludzi ciepło i wyrozumiale, nadal wzmacniać w nich wiarę, nadzieję i dobroć. Siły, by porywać się na nowe cele, realizacji osobistych planów. Życzymy również: wytrwałości w walce z trudnościami współczesnego świata, błogosławieństwa Bożego na dalszej drodze służby Bogu i człowiekowi,  zdrowia, wielu łask Bożych a Matka Najświętsza – niech dodaje Księdzu otuchy oraz będzie wsparciem i Pocieszycielką u Boga.

Tak naprawdę żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar Twojego kapłaństwa. Możemy Ci ofiarować tylko modlitwę...

BÓG ZAPŁAĆ!

Twoi Parafianie