Życzenia bożonarodzeniowe


W noc Narodzenia Pańskiego Anioł Boży zstępując w majestacie Bożej chwały oznajmił pasterzom radość tak wielką, iż porzucili oni swoje dotychczasowe zajęcia, aby pośpieszyć czym prędzej do Betlejem i stać się również uczestnikami tej radości. Naśladując ich także i my śpieszymy po raz kolejny do żłóbka, aby oddać pokłon Panu Jezusowi, który pod postacią bezbronnego, niepozornego Dziecięcia przychodzi do nas, aby rozlać bezcenne łaski i przynieść światu zbawienie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wam wszystkim najlepsze życzenia, aby Boże Dziecię napełniło Wasze serca radością i pokojem, umocniło wiarę, nadzieję i miłość, a Jego błogosławieństwo towarzyszyło Wam każdego dnia nadchodzącego 2023 roku.

Z wyrazami szacunku,
Wasi duszpasterze:

ks. prał. Grzegorz Gogol,
ks. Tymoteusz Górecki,
ks. Paweł Słabaszewski

Boże Narodzenie A.D. 2022