Życzenia świąteczne


Drodzy Parafianie,
Syn Boży przyjmuje ludzkie ciało, aby służyć człowiekowi i przywracać nadzieję tym, którzy ją utracili.
Życzymy Wam, byście w codzienności życia odnaleźli swoje Betlejem, a w nim Chrystusa, który przychodzi do każdego osobiście z darem pokoju, radości, pojednania- a do niektórych domów także z nadzieją i pociechą po stracie bliskiej osoby, której zabraknie na Wigilii…
Niech Jezus- Narodzony Zbawiciel obdaruje Was:
światłem, które nie gaśnie,
miłością, która nigdy nie przemija,
dobrocią, która nigdy się nie kończy,
przebaczeniem, które zawsze jest aktualne.
Niech Pan znajdzie godne miejsce w naszych rodzinach, będąc przyjętym z wiarą, miłością i dziecięcą ufnością.
Szczęść Boże!
Wasi Duszpasterze