Jubileuszowy Rok Jakubowy

W ostatnim dniu grudnia 2020 roku weszliśmy w Święty Rok Jakubowy, który jest obchodzony, gdy święto św. Jakuba Apostoła, tj. 25 lipca, przypada w niedzielę. Możliwość taka przypada co 6, 5, 6 i 11 lat. Pierwszy rok święty, ustanowiony przez papieża Kaliksta II,  obchodzono w 1126 r.  Nasza bazylika, której patronuje św. Jakub Apostoł, jest jednym z 48 kościołów stacyjnych wyznaczonych w Polsce.

31 stycznia 2021 roku Ks. Bp. Ireneusz Pękalski uroczyście zainaugurował w naszej bazylice Jubileuszowy Rok Jakubowy. W związku z tym Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki kościół stacyjny i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.