Rok Jubileuszowy Archidiecezji Łódzkiej

Z okazji 100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej (obecnie Archidiecezji) miało miejsce wiele niecodziennych wydarzeń – od podniosłych uroczystości liturgicznych z udziałem samego legata papieskiego, poprzez dekrety, wywiady, wykłady historyczne i wystawy muzealne, po papieskie błogosławieństwo związane z odpustem zupełnym. Nasza bazylika jest jednym z jubileuszowych kościołów stacyjnych, dzięki czemu możemy uzyskać odpust zupełny za jego nawiedzenie. Warunki uzyskania specjalnego odpustu zupełnego w Roku Jubileuszowym Diecezji Łódzkiej:

Spełnienie warunku związanego z Jubileuszem:

– nawiedzenie kościoła stacyjnego

lub

– pielgrzymka i pobożne uczestnictwo w obrzędach jubileuszowych

lub przynajmniej:

– modlitwa przez stosowny czas w intencjach: wierności Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz obrony instytucji ludzkiej rodziny

– wypełnienie warunków zwykłych: spowiedź i komunia święta (stan łaski uświęcającej) modlitwa w intencjach Ojca Świętego, rzeczywista pokuta za swoje grzechy

– na zakończenie odmówienie modlitw: Ojcze NaszWierzę w Boga i Zdrowaś Maryjo (lub innej inwokacji maryjnej)


Odpust uzyskać mogą także osoby które z powodu wieku lub choroby nie mogą udać się do kościoła jeśli:

– odrzucają przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu

– postanawiają spełnić trzy zwykłe warunki kiedy tylko będzie to możliwe

– łączą się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia

 

PIELGRZYMKI I NABOŻEŃSTWA W KOŚCIOŁACH STACYJNYCH W ROKU JUBILEUSZOWYM

Terminy pielgrzymek do kościołów stacyjnych (II soboty miesiąca):

9 I 2021 – Chrzest św. i ekumenizm

13 II 2021 – Święta Rodzina wzorem rodziny

13 III 2021 – Droga Krzyżowa

17 IV 2021 (3 sobota miesiąca) – Droga Światła

8 V 2021 – Nabożeństwo majowe

12 VI 2021 Nabożeństwo czerwcowe

11 IX 2021 – Modlitwa o powołania

9 X 2021 – Nabożeństwo różańcowe

13 XI 2021 – Nabożeństwo za zmarłych