Pożegnanie Księdza Pawła Słabaszewskiego


Ks. Paweł Słabaszewski, wikary w Bazylice św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim – decyzją biskupa opuścił parafię, w której pełnił posługę od 20 czerwca 2016 r.

W ubiegłą sobotę 17 lutego podczas ostatniej mszy św., którą odprawił ks. Paweł o godzinie 7.00 bazylika była pełna parafian. Ks. prałat, proboszcz – Grzegorz Gogol podziękował ks. P. Słabaszewskiemu za wiele lat wspólnej, owocnej pracy pasterskiej, wsparcie i życzliwość. Ponadto za posługę wśród chorych i umierających. Warto przypomnieć, że od dnia 27 sierpnia 2016 r. ks. Paweł był opiekunem grupy ministrantów i lektorów, a od 2021 r. Kierownikiem Pieszej Piotrkowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, a także opiekunem ,,Żywego Różańca”.

W imieniu wszystkich parafian dziękujemy Dobremu Bogu, że postawił na naszej drodze wspaniałego kapłana oddanego Bogu i życzliwego ludziom, energicznego w działaniu, rozmodlonego, skromnego, otwartego na potrzeby innych i służącego pomocą. Doceniamy wielki wkład w nasze życie duchowe. Dziękujemy za gorliwie sprawowanie sakramentów świętych i głoszone głębokie słowo Boże, skłaniające do refleksji. Ponadto słowa podziękowania należą się za  zaangażowanie w dbałość o naszą świątynię, szczególnie żywe kwiaty i obrusy… Tak naprawdę za wszystko, co składa się na życie Kościoła.

Ufamy, że Opatrzność pozwoli księdzu jeszcze przez długie lata pełnić posługę kapłańską wśród wiernych.

Księże Pawle – w Księdze Koheleta czytamy: „wszystko ma swój czas”. Ale gdy jeden etap życia się kończy, to kolejny się rozpoczyna. Na ten nowy czas życzymy entuzjazmu, by nie tracić smaku kapłaństwa, by wciąż patrzeć na ludzi ciepło i wyrozumiale, nadal wzmacniać w nich wiarę, nadzieję i dobroć. Siły, by porywać się na nowe cele, realizacji osobistych planów. Życzymy również: wytrwałości w walce z trudnościami współczesnego świata, błogosławieństwa Bożego na dalszej drodze służby Bogu i człowiekowi,  zdrowia, wielu łask Bożych a Matka Najświętsza – niech dodaje Księdzu otuchy oraz będzie wsparciem i Pocieszycielką u Boga.

Tak naprawdę żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar Twojego kapłaństwa. Możemy Ci ofiarować tylko modlitwę...

BÓG ZAPŁAĆ!

Twoi Parafianie

Trwamy w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan

Trwamy w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga …, a swego bliźniego jak siebie samego” /Łk 10,27/
25 stycznia w naszej Bazylice na mszy św. o godzinie 18:00 Słowo Boże wygłosił pastor Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z Bełchatowa biskup senior Marek Izdebski a po jej zakończeniu miał miejsce krótki koncert kolęd w wykonaniu chórku z Kościoła Prawosławnego.

Życzenia świąteczne


Drodzy Parafianie,
Syn Boży przyjmuje ludzkie ciało, aby służyć człowiekowi i przywracać nadzieję tym, którzy ją utracili.
Życzymy Wam, byście w codzienności życia odnaleźli swoje Betlejem, a w nim Chrystusa, który przychodzi do każdego osobiście z darem pokoju, radości, pojednania- a do niektórych domów także z nadzieją i pociechą po stracie bliskiej osoby, której zabraknie na Wigilii…
Niech Jezus- Narodzony Zbawiciel obdaruje Was:
światłem, które nie gaśnie,
miłością, która nigdy nie przemija,
dobrocią, która nigdy się nie kończy,
przebaczeniem, które zawsze jest aktualne.
Niech Pan znajdzie godne miejsce w naszych rodzinach, będąc przyjętym z wiarą, miłością i dziecięcą ufnością.
Szczęść Boże!
Wasi Duszpasterze

Program Rekolekcji Adwentowych 17 – 19 XII 2023 r.

Program Rekolekcji Adwentowych
w Bazylice Św. Jakuba Ap. FARA
17.XII – 19.XII. 2023 r.

Niedziela 17 grudnia 2023 r.

7.00   Msza św. z nauką rekolekcyjną
8.30   Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.00  Msza św. z udziałem młodzieży
11.30  Msza św. z udziałem dzieci
13.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek 18 grudnia 2023 r.

7.00   Roraty
9.00   Msza św. z nauką ogólną
16.00  Msza św. z nauką ogólną
18.00  Msza św. z nauką ogólną

Wtorek 19 grudnia 2023 r.

7.00   Roraty
9.00   Msza św. z nauką ogólną
16.00  Msza św. z nauką ogólną
18.00  Msza św. z nauką ogólną